مغز تخمه آفتابگردان


مغز تخمه آفتابگردان دارای درصد بسیار بالایی اسیدلینوئیک و مقداری فسفولیپید و ویتامین E می باشد به همین دلیل چربی خون را پایین آورده وکلسترول را تنظیم میکند.