کنجد پوست کنده سفید(هندی)


کنجد پوست کنده پاکستانی که رنگ آن طلایی می باشد به این صورت تهیه می شود که ابتدا کنجد به حال خود سفید پس از شستشو توسط بهترین دستگاه های مکانیزه در داخل ایران پوستگیری و سپس توسط حرارت مقداری بو داده می شود. این نوع کنجد مناسب تولید ارده و همچنین سایر مصارف از جمله مصرف خوراکی، نانوایی، بیسکویت و … می باشد.