کنجد شسته شده قهوه ای (افغانی)


کنجد افغانی شسته شده مناسب افراد و کارگاه هایی است که کنجد را به صورت حاضر و آماده می خواهند روغن گیری کنند. این کنجد ابتدا شسته و سپس با دستگاه های مکانیزه خشک می شود و پس از یک مرحله بوجاری در بسته های مناسب برای حمل و نقل عرضه می شود.

تمامی گرد و غبار و خاک کنجد و همچنین ناخالصی های موجود در کنجد در شستشو کاملا رفع می شوند.

این نوع کنجد هم برای مصرف خوراکی، هم روغنگیری و همچنین نانوایی مناسب می باشد.